pomiary elektromagnetyczne

Pomiary elektromagnetyczne – kiedy wykonywane i dlaczego?

Niepokojące oddziaływanie elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne otacza nas niemal wszędzie. Emitują ją bowiem zarówno źródła naturalne jak słońce, jak i sztuczne. Tych ostatnich jest zdecydowanie więcej. Są to telewizory, popularne smartfony czy linie wysokiego napięcia. Jest to jedynie wskazanie przykładowe, ponieważ źródeł stworzonych przez człowieka jest znacznie więcej. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy takie oddziaływanie elektromagnetyczne jest bezpieczne dla człowieka. Odpowiedzią na takie obawy mogą być pomiary elektromagnetyczne.

Jest to proces oceny natężenia pól elektromagnetycznych w określonym miejscu. Do ich przeprowadzenia konieczne są odpowiednie mierniki. Warto jednak pamiętać, że amatorskie pomiary nie będą miarodajne. Również ich wyniki nie będą powtarzalne. Dzieje się tak, bowiem rzetelne pomiary powinny być przeprowadzone sprzętem skalibrowanym, obsługiwanym przez doświadczonych specjalistów. Wiarygodne i uznawane pomiary wykonuje akredytowane laboratorium pomiarowe.

Kiedy pomiary elektromagnetyczne są konieczne?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby natężenie pola elektromagnetycznego badać w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pomiary elektromagnetyczne są obligatoryjne. Jest to konieczne między innymi:

    • przy budowie nowych obiektów – często przeprowadza się takie badania, aby upewnić się, że nieruchomość (a właściwie jej użytkownicy) nie będzie narażona na zbyt wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego
    • w miejscach pracy – wymagają tego przepisy BHP. Pomiarów dokonuje się w zakładach produkcyjnych i placówkach medycznych, gdzie personel obsługuje urządzenia mogące generować znaczne PEM
    • w pobliżu linii wysokiego napięcia – takie badania są obligatoryjne z powodu możliwego oddziaływania na środowisko naturalne bądź okolicznych mieszkańców
  • przy wdrażaniu nowych technologii – nowe rozwiązania technologiczne mogą budzić wiele obaw przed ich wpływem na człowieka. Aby zapobiegać takim niepokojom, pomiary pola elektromagnetycznego są przeprowadzane każdorazowo i powtarzane w razie konieczności cyklicznie.

Cel pomiarów PEM

Pierwszym i podstawowym celem pomiarów PEM, jest dbałość o bezpieczeństwo człowieka. Nie ma obecnie żadnych badań, które potwierdzają negatywny wpływ PEM na ludzi przy zachowaniu obowiązujących norm. Jednak nadmierna ekspozycja jest niezmienne przedmiotem analiz. Do czasu miarodajnych wyników, należy zachować ostrożność poprzez chociażby odpowiednie osłony do maszyn.

W większości krajów obowiązują przepisy prawne, które nakładają obowiązek monitorowania poziomu oddziaływania elektromagnetycznego. Najczęściej pomiary powinny przeprowadzać akredytowane laboratoria pomiarowe.