kursy ochrony

Kursy ochrony – dlaczego warto z nich korzystać?

Potrzeba bezpieczeństwa

Każdy rozsądny człowiek ceni swoje bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Niestety coraz trudniej o poczucie bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. Szczególnie w kontekście wszechobecnych napadów i zamachów. Taka sytuacja generuje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ochrony. Liczne kursy ochrony oferują szkolenia dla osób chcących pracować jako kwalifikowany pracownik ochrony. Ale co tak naprawdę dają te kursy Nie można także zapominać o pewnych wymogach. Podstawą jest odpowiednia kondycja fizyczna. Wejście na Gerlach nie powinno stanowić dla takiej osoby problemu.

Co dają kursy ochrony?

Celem każdego szkolenia jest podniesienie kompetencji jego uczestników. Dzieje się to poprzez przekazanie konkretnej wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia praktyczne. Szczególnie ten ostatni aspekt jest istotny. Kwalifikowany pracownik ochrony powinien bowiem znać techniki samoobrony oraz swobodnie posługiwać się sprzętem niezbędnym w zawodzie ochroniarza. Musi także przewidywać potencjalne zagrożenia oraz szybko oceniać bieżącą sytuację. W razie potrzeby jego obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Dobry ochroniarz musi być przygotowany na różne sytuacje.

Poza czynnościami związanymi bezpośrednio z ochroną, uczestnik szkolenia musi znać przepisy prawa wiążące się z kwestiami bezpieczeństwa. Mowa tutaj między innymi o prawie do ochrony osobistej, poszanowaniu godności człowieka, a także szerokich dziedzinach prawa związanych z organizacją imprez masowych oraz wielu innych. Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego tak istotne jest, aby przyszły ochroniarz działał zgodnie z literą prawa – dla dobra swojego i ochranianych osób.
Dobrze prowadzone szkolenia ochrony muszą kłaść nacisk na aspekty teoretyczne, ale także praktyczne. Ochroniarze muszą posiadać konkretne umiejętności, aby móc przystąpić do pracy.

Korzyści osobiste dla pracowników ochrony

Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, to dowód na zdobycie koniecznych umiejętności do pełnienia pracy ochroniarza. Taki dokument jest więc podstawą do starania się o pracę w ochronie, a podczas rekrutacji zdecydowanie zwiększa szanse na zdobycie pracy.

Szkolenia ochrony mogą być dopiero początkiem ciekawej kariery. Po ukończeniu podstawowego kursu można bowiem wybrać bardziej zaawansowane moduły, które będą ścieżką do specjalizacji w konkretnych obszarach. Ochrona vipów lub kierowanie zespołem ochrony, to tylko niektóre z nich. W dalszej kolejności można zdecydować się na kurs detektywa i działalność na własny rachunek.